Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 28. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.G ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM
5.G ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM ŠaM
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adamovská Petra - .. .. - - .. - - - - -
Bouchalová Monika -
Čížová Petra - .. ToJ .. Rich .. .. - - - -
Fajkusová Dobruše -
Fikáčková Irena -
Heimová Jana - .... ..
Kleslo Tomáš - >> >> .. - .. - - - - -
Kolenko Ondřej - - Vic .. .. - .. - - - -
Kyjovská Kateřina - - -
Polák David .. .. - Faj - - - - - - -
Smilovský Libor - .. .. - - .. .. - - - -
Supík Adam - .. .... - BoA - .. - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bouchalová Alexandra
4 supl. (Sup ŠaM) M 4.G SEC za odpadlou
Dočkalová Eva
1 navíc C 3.G TER za odpadlou
2 přesun >> Sj 8.G (Sj) na 26.2. 2. hod
3 změna C 3.G (Cp1) SEX
4 odpadá C 2.G
Fajkusová Dobruše
3 supl. (Pol ŠaM) C 1.G PRI za odpadlou
5 odpadá Aj 2.G (Aj1)
Heimová Jana
3 navíc M 1.B 1.B do úvazku
3 odpadá M 1.B (Mp1) zrušeno
4 navíc M 1.B 1.B do úvazku
4 odpadá M 1.B (Mp2) zrušeno
Chlebečková Hana
2 přesun << Aj 1.B (Aj1) 1.B z 27.2. 0. hod
3 odpadá C 1.B (Cp2) zrušeno
4 odpadá C 1.B (Cp1) zrušeno
Chupáč Aleš
0 změna SeCh 4.A (Sch)+ zrušeno
1 změna SeCh 4.A (Sch)+ 4.A
2 navíc SeCh 4.A (Sch)+ 4.A Přesun
2 výměna >> Ch 1.A na 5. hod
3 navíc Ch 4.A Ch za odpadlou
5 výměna << Ch 1.A 1.A z 2. hod
Kyjovská Kateřina
5 navíc D 7.G Usv za odpadlou
5 odpadá D 5.G
Müllerová Tereza
2 přesun >> Aj 4.A (Aj1) na 26.2. 1. hod
3 odpadá Sj 2.G (Sj1)
Nogová Šárka
1 odpadá Vv 2.G (Vv2)
2 odpadá Vv 2.G (Vv1)
Pavlík Richterová Magda
4 spojeno (Číž ŠaM) Nj 3.G (Nj) TER
Puffer Yvonne
1 odpadá Ch 5.G
Studnická Radka
2 výměna << M 1.A 1.A z 5. hod
3 odpadá Ivt 5.G (Ivt2)
4 odpadá Ivt 5.G (Ivt2)
5 výměna >> M 1.A na 2. hod
Šebesta Dalimil
0 odpadá Sj 5.G (Sj)
2 přesun >> Aj 4.A (Aj2) na 26.2. 1. hod
Tabášková Jana
2 přesun << Aj 1.B (Aj2) SEP z 27.2. 0. hod
5 odpadá Aj 2.G (Aj2)
Tomáš Jakub
1 navíc Aj 4.G (Nj) PRI za odpadlou
2 supl. (Číž ŠaM) Aj 4.G (Nj) PRI za odpadlou
2 odpadá Aj 5.G (Aj1)
Tomis Vít
1 přesun << M 2.A 2.A z 26.2. 3. hod
Vicianová Barbora
2 supl. (Kol ŠaM) Ch 3.B 3.B za odpadlou
3 změna M 4.G SEC
Vykrentová Martina
0 odpadá Fj 5.G (Fj)
1 navíc Sj 4.G (Sj) SEC za odpadlou
2 změna Sj 4.G (Sj) SEC
3 odpadá Sj 2.G (Sj2)
Změny v rozvrzích tříd
1.G
3 C PRI supluje Faj (Pol)
2.G
5. les., 2. les., 1. les., 7. les., 6. les., 10. les., 3. les., 9. les., 4. les., 8. les., 0. les. Školní akce Mimo školu
3.G
1 C TER navíc Doc
1 Bi odpadá (Smi)
3 C Cp1 SEX změna Doc
4 Nj Nj TER spojí Rich (Číž)
4.G
1 Aj Nj PRI navíc ToJ
1 Sj Sj SEC navíc Vyk
1 C odpadá (APe)
2 Sj Sj SEC změna Vyk
2 Aj Nj PRI supluje ToJ (Číž)
3 M SEC změna Vic
4 M SEC supluje BoA (Sup)
5.G
2. les., 0. les., 10. les., 6. les., 3. les., 9. les., 1. les., 7. les., 4. les., 8. les., 5. les. Školní akce Mimo školu
1.A
2 M 1.A výměna << Stu z 5. hod
2 Ch výměna >> na 28.2. 5. hod
5 Ch 1.A výměna << Chup z 2. hod
5 M výměna >> na 28.2. 2. hod
1.B
2 Aj Aj1 1.B přesun << Chle z 27.2. 0. hod
2 Aj Aj2 SEP přesun << Tab z 27.2. 0. hod
2 Z odpadá (Smi)
3 M 1.B navíc Hei
3 C Cp2 odpadá (Chle)
3 M Mp1 odpadá (Hei)
4 M 1.B navíc Hei
4 C Cp1 odpadá (Chle)
4 M Mp2 odpadá (Hei)
6 Nj Nj odpadá (Číž)
6.G
1 Nj Nj odpadá (Číž)
5 Tv Tv2 odpadá (APe)
2.A
1 M 2.A přesun << Tom z 26.2. 3. hod
1 Z přesun >> na 26.2. 7. hod
5 Nj Nj odpadá (Kle)
7.G
5 D Usv navíc Kyj
5 Zsv odpadá (Číž)
3.B
2 Ch 3.B supluje Vic (Kol)
5 Bi Bip1 odpadá (Smi)
6 Bi Bip1 odpadá (Smi)
8.G
0 SeZ SeZ odpadá (Pol)
0 SeCh Sch odpadá (Chup)
1 SeCh Sch 4.A změna Chup
1 SeZ SeZ odpadá (Pol)
2 SeCh Sch 4.A navíc Chup
2 Sj Sj přesun >> na 26.2. 2. hod
2 Nj Nj přesun >> na 26.2. 2. hod
4.A
0 SeZ SeZ odpadá (Pol)
0 SeCh Sch odpadá (Chup)
1 SeCh Sch 4.A změna Chup
1 SeZ SeZ odpadá (Pol)
2 SeCh Sch 4.A navíc Chup
2 Aj Aj1 přesun >> na 26.2. 1. hod
2 Aj Aj2 přesun >> na 26.2. 1. hod
3 Ch Ch navíc Chup
3 Zsv odpadá (Číž)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou