Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 13. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.G Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
3.G Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.G Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
5.G ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV ŠaV
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adamovská Petra - .. .. .. .. .. .. - .. .. -
Bouchalová Alexandra - .. .. .. .. - .. - - - -
Čížová Petra - - .. Seb .. - .. - - - -
Kyjovská Kateřina - .. Faj Hei .. Tom Tom - - - -
Polák David - - .. Fik Fik .. .. - .. .. -
Puffer Yvonne - -
Sedlařík Jiří - <> <> .. - - - - - - -
Smilovský Libor - - - - >> .. <> - - - -
Supík Adam - - - Fik Fik .. .. - - - -
Tabášková Jana - .. ToJ - .. Mul - - - - -
Unucková Šárka - - - - - - - - - - -
Vicianová Barbora - .. .. .... - - .. - .. .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Adamovská Petra
2. les., 0. les., 4. les., 8. les., 1. les., 3. les., 10. les., 9. les., 5. - 7. les.Školní akce
Bouchalová Monika
0 změna SeF 4.A (SeF)+ zrušeno
1 změna SeF 4.A (SeF)+ zrušeno
3 odpadá F 4.A zrušeno
4 výměna << F 3.A 3.A z 6. hod
6 přesun << F 3.B Fyz z 11.6. 6. hod
6 výměna >> F 3.A na 4. hod
Čížová Petra
0. les., 4. les., 1. les., 3. les., 10. les., 8. les., 2. les., 9. les., 5. - 7. les.Školní akce
Dočkalová Eva
2 odpadá C 2.G
6 odpadá Sj 8.G (Sj) zrušeno
Fajkusová Dobruše
2 supl. (Kyj ŠaM) C 1.G PRI za odpadlou
2 odpadá C 4.A zrušeno
6 odpadá Aj 3.G (Aj2)
8 odpadá CtS 4.A (CtS2) zrušeno
9 odpadá CtS 4.A (CtS2) zrušeno
Fikáčková Irena
3 supl. (Pol ŠaM) F 7.G (Tv1) SEP za odpadlou
3 spojeno (Sup ŠaM) F 7.G (Tv2) SEP
3 odpadá F 8.G zrušeno
4 spojeno (Pol ŠaM) M 7.G (Tv1) SEP
4 supl. (Sup ŠaM) M 7.G (Tv2) SEP za odpadlou
5 odpadá F 3.G
6 odpadá F 2.G
Heimová Jana
2 odpadá Aj 5.G (Aj2)
3 supl. (Kyj ŠaM) M 1.B KVI za odpadlou
Chlebečková Hana
1 navíc C 1.B 1.B za odpadlou
8 odpadá Ak 8.G (Ak2) zrušeno
9 odpadá Ak 8.G (Ak2) zrušeno
Chupáč Aleš
2 odpadá Ch 8.G zrušeno
4 odpadá Ch 4.A zrušeno
Janečková Jindřiška
1 odpadá Bi 2.G (Bip1)
3 odpadá M 2.G
5 odpadá Bi 5.G
Kleslo Tomáš
5 odpadá Nj 2.G (Nj)
6 odpadá Nj 8.G (Nj) zrušeno
Kolenko Ondřej
2 výměna << Zsv 3.B 3.B z 14.6. 4. hod
Mokrošová Sylva
6 výměna << C 7.G SEP z 11.6. 4. hod
Müllerová Tereza
5 supl. (Tab ŠaM) Aj 1.B (Aj2) JazP za odpadlou
5 odpadá Sj 2.G (Sj1)
Pavlík Richterová Magda
0 změna Psy 4.A (Psy)+ zrušeno
1 změna Psy 4.A (Psy)+ zrušeno
2 odpadá Rj 3.G (Rj)
Puffer Yvonne
4 výměna >> Bi 3.A na 6. hod
6 výměna << Bi 3.A Bi z 4. hod
6 odpadá Ch 5.G
Studnická Radka
2 přesun << M 1.A 1.A z 3. hod
3 přesun >> M 1.A na 2. hod
5 odpadá Ivt 4.G (Ivt1)
6 odpadá Ivt 4.G (Ivt1)
Šebesta Dalimil
3 supl. (Číž ŠkAk) Aj 3.B (Nj) 3.B za odpadlou
4 přesun << Aj 3.B (Aj2) 3.B z 10.6. 3. hod
4 odpadá Sj 5.G (Sj)
Šimek Petr
1 přesun >> Zsv 1.B na 2. hod
2 přesun << Zsv 1.B Usv z 1. hod
2 odpadá Zsv 1.A zrušeno
3 navíc Zsv 1.A Usv Přesun
Tomanová Petra
1 odpadá Bi 4.G
6 navíc Ch 6.G SEX za odpadlou
8 odpadá Ch 6.G (Chp2) zrušeno
9 odpadá Ch 6.G (Chp2) zrušeno
Tomáš Jakub
2 supl. (Tab ŠaM) Aj 2.A (Aj1) 2.A za odpadlou
2 odpadá Aj 5.G (Aj1)
4 přesun << Aj 3.B (Aj1) JazP z 10.6. 3. hod
4 odpadá Aj 4.G (Aj2)
6 odpadá Aj 3.G (Aj1)
Tomis Vít
1 výměna << M 3.B 3.B z 10.6. 4. hod
2 navíc F 6.G Fyz za odpadlou
3 odpadá F 5.G
5 spojeno (Kyj ŠaM) M 2.A (Cp2) 2.A
5 změna M 2.A (Mp1) 2.A
6 spojeno (Kyj ŠaM) M 2.A (Cp1) 2.A
6 změna M 2.A (Mp2) 2.A
8 odpadá F 6.G (Fp2) zrušeno
9 odpadá F 6.G (Fp2) zrušeno
Vykrentová Martina
2 odpadá Sj 3.G (Sj)
4 odpadá Fj 5.G (Fj)
5 odpadá Sj 2.G (Sj2)
Změny v rozvrzích tříd
1.G
2 C PRI supluje Faj (Kyj)
2.G
3. les., 8. les., 1. les., 7. les., 2. les., 4. les., 6. les., 0. les., 9. - 10. les., 5. les. Obecná absence třídy
3.G
7. les., 9. les., 1. les., 3. les., 0. les., 8. les., 6. les., 5. les., 4. les., 10. les., 2. les. Obecná absence třídy
4.G
6. les., 8. les., 10. les., 4. les., 9. les., 3. les., 5. les., 0. les., 2. les., 7. les., 1. les. Obecná absence třídy
5.G
3. - 4. les., 10. les., 0. les., 8. les., 2. les., 6. - 7. les., 5. les., 1. les., 9. les. Školní akce Ve škole
1.A
1 Aj Aj2 odpadá (Tab)
2 M 1.A přesun << Stu z 3. hod
2 Zsv odpadá (SiP)
3 Zsv Usv navíc SiP
3 M přesun >> na 13.6. 2. hod
8 Tv Tv1 odpadá (Pol)
9 Tv Tv1 odpadá (Pol)
1.B
1 C 1.B navíc Chle
1 Zsv přesun >> na 13.6. 2. hod
2 Zsv Usv přesun << SiP z 1. hod
2 Ch odpadá (Vic)
3 M KVI supluje Hei (Kyj)
5 Aj Aj2 JazP supluje Mul (Tab)
6 Nj Nj odpadá (Číž)
6.G
1 Ivt Ivt2 odpadá (BoA)
2 F Fyz navíc Tom
2 Tv Tv1 odpadá (Pol)
2 Ivt Ivt2 odpadá (BoA)
6 Ch SEX navíc ToP
6 M odpadá (BoA)
8 Ch Chp2 odpadá (ToP)
8 F Fp2 odpadá (Tom)
9 Ch Chp2 odpadá (ToP)
9 F Fp2 odpadá (Tom)
2.A
2 Aj Aj1 2.A supluje ToJ (Tab)
5 M Cp2 2.A spojí Tom (Kyj)
5 M Mp1 2.A změna Tom
6 M Cp1 2.A spojí Tom (Kyj)
6 M Mp2 2.A změna Tom
7.G
3 F Tv1 SEP supluje Fik (Pol)
3 F Tv2 SEP spojí Fik (Sup)
4 M Tv1 SEP spojí Fik (Pol)
4 M Tv2 SEP supluje Fik (Sup)
6 C SEP výměna << Mok z 11.6. 4. hod
6 Z výměna >> na 11.6. 4. hod
3.A
4 F 3.A výměna << BoM z 6. hod
4 Bi výměna >> na 13.6. 6. hod
6 Bi Bi výměna << Puf z 4. hod
6 F výměna >> na 13.6. 4. hod
3.B
1 M 3.B výměna << Tom z 10.6. 4. hod
1 D výměna >> na 10.6. 4. hod
2 Zsv 3.B výměna << Kol z 14.6. 4. hod
2 C výměna >> na 14.6. 4. hod
3 Aj Nj 3.B supluje Seb (Číž)
4 Aj Aj1 JazP přesun << ToJ z 10.6. 3. hod
4 Aj Aj2 3.B přesun << Seb z 10.6. 3. hod
4 Z přesun >> na 11.6. 1. hod
6 F Fyz přesun << BoM z 11.6. 6. hod
6 Ch odpadá (Vic)
8.G
0 Psy Psy odpadá (Rich)
0 SeF SeF odpadá (BoM)
1 Psy Psy odpadá (Rich)
1 SeF SeF odpadá (BoM)
2 Ch odpadá (Chup)
3 F odpadá (Fik)
4 Zsv odpadá (Číž)
5 Bi odpadá (Smi)
6 Sj Sj odpadá (Doc)
6 Nj Nj odpadá (Kle)
8 Ak Ak2 odpadá (Chle)
9 Ak Ak2 odpadá (Chle)
4.A
0 Psy Psy odpadá (Rich)
0 SeF SeF odpadá (BoM)
1 Psy Psy odpadá (Rich)
1 SeF SeF odpadá (BoM)
2 C odpadá (Faj)
3 F odpadá (BoM)
4 Ch odpadá (Chup)
5 Tv Tv1 odpadá (Pol)
5 Tv Tv2 odpadá (Sup)
6 Tv Tv1 odpadá (Pol)
6 Tv Tv2 odpadá (Sup)
8 CtS CtS2 odpadá (Faj)
9 CtS CtS2 odpadá (Faj)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou