Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 15. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.G PřHo
2.A Odpa
4.G Odpa
6.G Odpa
8.G Odpa Odpa
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tomis Vít -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Adamovská Petra
4 odpadá Tv 4.G (Tvd) Odpadá
5 odpadá Tv 2.G (Tvd) zrušeno
Fajkusová Dobruše
1 odpadá C 1.A (Cp1) změna hodiny
2 spojeno (Šig) C 1.A (Mp1) KVI
Fikáčková Irena
6 přesun << F 3.G Fyz z 8. hod
8 přesun >> F 3.G na 6. hod
9 přesun >> F 2.A na 12.4. 5. hod
Gwóźdź Daniel
4 odpadá Tv 3.A (Tvh) zrušeno
6 odpadá Tv 2.G (Tvh) zrušeno
Chupáč Aleš
5 odpadá Ch 1.A (Chpl) zrušeno
6 odpadá Ch 1.A (Chpl) zrušeno
Janečková Jindřiška
5 odpadá Bi 1.A (Bipl) zrušeno
6 navíc Bi 1.A DisV Přesun
6 odpadá Bi 1.A (Bipl) zrušeno
Mokrošová Sylva
6 odpadá Hv 3.G (Hvl) zrušeno
Nogová Šárka
3 odpadá Vv 1.G (Vvd) Odpadá
6 odpadá Vv 3.G (Vvl) zrušeno
Pilch Tomáš
3 odpadá D 8.G zrušeno
5 navíc Zsv 1.A DisV Přesun
Polák David
4 odpadá Tv 3.A (Tvd) zrušeno
6 odpadá Tv 7.G (Tvd) zrušeno
9 odpadá Tv 6.G (Tvh) Odpadá
Pufferová Yvona
8 odpadá Ch 2.B (Chpl) zrušeno
9 odpadá Ch 2.B (Chpl) zrušeno
Studnická Radka
5 odpadá Ivt 8.G (Ivt1) Odpadá
6 odpadá Ivt 8.G (Ivt2) Odpadá
Supík Adam
1 odpadá Tv 2.A (TVh) Odpadá
6 odpadá Tv 7.G (Tvh) zrušeno
Šigutová Kateřina
1 spojeno (Faj) M 1.A (Cp1) OKT
2 odpadá M 1.A (Mp1) změna hodiny
5 navíc M 2.G DisV Přesun
5 odpadá Bi 2.G (Biph) zrušeno
6 navíc Bi 2.G DisV Přesun
6 odpadá Bi 2.G (Bipd) zrušeno
Tomis Vít
8 odpadá F 2.B (Fpl) zrušeno
9 odpadá F 2.B (Fpl) zrušeno
Vicianová Barbora
3 odpadá M 1.G (Mph) Přesun hodiny
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 M Cp1 OKT spojí Šig (Faj)
2 C Mp1 KVI spojí Faj (Šig)
5 Zsv DisV navíc Pil
5 Ch Chpl odpadá (Chup)
5 Bi Bipl odpadá (Jač)
6 Bi DisV navíc Jač
6 Ch Chpl odpadá (Chup)
6 Bi Bipl odpadá (Jač)
1.G
skup Mph: 3. les. Přesun hodiny
skup Vvd: 3. les. Odpadá
2.A
9 F přesun >> na 12.4. 5. hod
skup TVh: 1. les. Odpadá
2.B
8 Ch Chpl odpadá (Puf)
8 F Fpl odpadá (Tom)
9 Ch Chpl odpadá (Puf)
9 F Fpl odpadá (Tom)
2.G
5 M DisV navíc Šig
5 Tv Tvd odpadá (APe)
5 Bi Biph odpadá (Šig)
6 Bi DisV navíc Šig
6 Tv Tvh odpadá (Gwo)
6 Bi Bipd odpadá (Šig)
3.A
4 Tv Tvh odpadá (Gwo)
4 Tv Tvd odpadá (Pol)
3.G
6 F Fyz přesun << Fik z 8. hod
6 Hv Hvl odpadá (Mok)
6 Vv Vvl odpadá (Nog)
8 F přesun >> na 15.4. 6. hod
4.G
skup Tvd: 4. les. Odpadá
6.G
skup Tvh: 9. les. Odpadá
7.G
6 Tv Tvd odpadá (Pol)
6 Tv Tvh odpadá (Sup)
8.G
3 D odpadá (Pil)
skup Ivt2: 6. les. Odpadá
skup Ivt1: 5. les. Odpadá
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou